26 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลยะลา รับสมัครเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ก.ย. 62

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โทร. 0-7324-4711-6 ต่อ 189, 251สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 274 ครั้ง

Engine by shopup.com