25 มกราคม 2563

ดูบทความอุทยานแห่งชาติเขาสก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 121 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

อุทยานแห่งชาติเขาสก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 121 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาสก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่งช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

6. บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 11 อัตรา

 

การจ้างเหมา

7. งานธุรการ จำนวน 13 อัตรา

8. งานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

9. งานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

10. งานบริการการท่องเที่ยว จำนวน 73 อัตรา

11. งานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ จำนวน 6 อัตรา

12. งานปรบปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

13. งานไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

14. งานช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก ตำบลคตลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 305 ครั้ง

Engine by shopup.com