26 มกราคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานวิทยุสื่อสาร (จำนวน 2 อัตรา)

- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความสามารถด้านวิทยุสื่อสารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. พนักงานสายตรวจ (จำนวน 6 อัตรา)

- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถนั่งห้องวิทยุสื่อสารได้กรณีพนักงานวิทยุหยุดหรือขาด

 

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 66 อัตรา)

- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 216 ครั้ง

Engine by shopup.com