26 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ก.ย. 62

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ซักฟอก) จำนวน 2 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

 

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ร.ป.ภ.) จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

 

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับลักษณะงาน

 

 

4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

 

 

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับลักษณะงานในหน้าที่

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โทร. 0-5568-2030-42 ต่อ 1305 - 1306 ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 538 ครั้ง

Engine by shopup.com