10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักปลัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอรับใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-300-9590 - 98 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดสมุทราปราการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 415 ครั้ง

Engine by shopup.com