26 มกราคม 2563

ดูบทความคณะกรรมการสมาคมการจัดหางานชุดใหม่ มีมติให้ 'อรัญญา สกุลโกศล' เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไปต่างประเทศคนใหม่

คณะกรรมการสมาคมการจัดหางานชุดใหม่ มีมติให้ 'อรัญญา สกุลโกศล' เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไปต่างประเทศคนใหม่

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่ มีมติให้ 'อรัญญา สกุลโกศล' เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไปต่างประเทศคนใหม่ แทนตำแหน่งเดิมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ

 

 

 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศคนใหม่ แทนนายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระตามข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดไว้ โดยการคัดเลือกนายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศในครั้งนี้ เป็นวาระหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกกว่า ๕๐ บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องพระราม ๙ โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วน ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 สำหรับ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศคนใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๘ สถาบันการสร้างชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 142 ครั้ง

Engine by shopup.com