02 มิถุนายน 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 16 - 30 ก.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 16 - 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

กองช่าง

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

กองช่าง

1. ตำแหนง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง

2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 7 อัตรา

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 452 ครั้ง

Engine by shopup.com