02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62

สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,500 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เลขที่ 258 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หมายโทรศัพท์ 0-7529-1501 ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

13 กันยายน 2562

ผู้ชม 771 ครั้ง

Engine by shopup.com