02 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย 

 

2. ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ทำหน้าที่อาจารย์วิชายูโด 

 

3. ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ทำหน้าที่อาจารย์วิชาต่อสู้ป้องกันตัว 

 

4. ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ทำหน้าที่อาจารย์วิชากีฬา 

 

 

คุณวุฒิ

  • สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางพลศึกษา และ....

- มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชามวย หรือ
- มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชายูโด หรือ
- มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาต่อสู้ป้องกันตัว หรือ
- มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชากีฬา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission-pe.rpca.ac.th หรือ www.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้ายที่รับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2562 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้น) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

13 กันยายน 2562

ผู้ชม 2198 ครั้ง

Engine by shopup.com