02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่ 20 ก.ย. - 10 ต.ค. 62

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่ 20 ก.ย. - 10 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 29 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์)
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

 

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์)
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

 

 

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 11 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

 

 

4. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ะจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://cpd.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ" ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

13 กันยายน 2562

ผู้ชม 793 ครั้ง

Engine by shopup.com