02 มิถุนายน 2563

ดูบทความด่านกักกันสัตว์นราธิวาส รับสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส รับสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 8 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบเร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
- มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์หมายเลข 0-7364-6586 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

14 กันยายน 2562

ผู้ชม 638 ครั้ง

Engine by shopup.com