27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเครื่องบิน จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหนงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน (ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วัน) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย (ปฏิบัติงานสัปาดาห์ละ 3 วัน) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตราวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" หรือสอบถามจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในช่างทางต่อไปนี้

1. ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

2. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2280-6115

3. ส่งทาง E-mail : recruitment.mot@gmail.com

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 กันยายน 2562 ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 300 บาท

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

16 กันยายน 2562

ผู้ชม 459 ครั้ง

Engine by shopup.com