27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

3. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2101 2104 และ 2106 ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 16.30 น. โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

16 กันยายน 2562

ผู้ชม 360 ครั้ง

Engine by shopup.com