27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่ 24 ก.ย. - 2 ต.ค. 62

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่ 24 ก.ย. - 2 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักการคลัง

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปวส.) จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา

 

กองการศึกษา

7. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหนงพนักงานขับรถยต์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่งนักการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 16 อัตรา
4. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 19 อัตรา

 

กองการศึกษา

5. ตำแหนงนักการ จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาสถานที่ราชการที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

16 กันยายน 2562

ผู้ชม 1591 ครั้ง

Engine by shopup.com