27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สมัครวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สมัครวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่: งานครู

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62

 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สมัครวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

จังหวัดที่เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62  (จังหวัดที่คลิกได้คือประกาศแล้ว)

 

 

01 กระบี่     รับสมัครจำนวน 38 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

02 กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

03 กาญจนบุรี     รับสมัครจำนวน 26 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

04 กาฬสินธุ์     รับสมัครจำนวน 103 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

05 กำแพงเพชร     รับสมัครจำนวน 21 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

06 ขอนแก่น     รับสมัครจำนวน 170 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

07 จันทบุรี     รับสมัครจำนวน 37 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

08 ฉะเชิงเทรา     รับสมัครจำนวน 23 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

09 ชลบุรี     รับสมัครจำนวน 67 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

10 ชัยนาท     รับสมัครจำนวน 43 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

11 ชัยภูมิ     รับสมัครจำนวน 104 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

12 ชุมพร     รับสมัครจำนวน 52 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

13 เชียงราย     รับสมัครจำนวน 77 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

14 เชียงใหม่     รับสมัครจำนวน 124 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62   " คลิก "

 

 

15 ตรัง     รับสมัครจำนวน 51 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

16 ตราด     รับสมัครจำนวน 26 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

17 ตาก

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

18 นครนายก     รับสมัครจำนวน 34 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62   " คลิก "

 

 

19 นครปฐม     รับสมัครจำนวน 70 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

20 นครพนม     รับสมัครจำนวน 39 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

21 นครราชสีมา     รับสมัครจำนวน 223 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

22 นครศรีธรรมราช     รับสมัครจำนวน 142 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

23 นครสวรรค์     รับสมัครจำนวน 86 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

24 นนทบุรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

25 นราธิวาส     รับสมัครจำนวน 38 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

26 น่าน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

27 บึงกาฬ     รับสมัครจำนวน 29 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

28 บุรีรัมย์     รับสมัครจำนวน 137 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

29 ปทุมธานี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

30 ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

31 ปราจีนบุรี     รับสมัครจำนวน 51 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

32 ปัตตานี     รับสมัครจำนวน 32 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62   " คลิก "

 

 

33 พระนครศรีอยุธยา     รับสมัครจำนวน 80 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

34 พะเยา     รับสมัครจำนวน 50 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

35 พังงา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

36 พัทลุง     รับสมัครจำนวน 59 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

37 พิจิตร     รับสมัครจำนวน 22 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

38 พิษณุโลก     รับสมัครจำนวน 91 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

39 เพชรบุรี     รับสมัครจำนวน 44 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

40 เพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

41 แพร่     รับสมัครจำนวน 42 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

42 ภูเก็ต     รับสมัครจำนวน 7 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

43 มหาสารคาม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

44 มุกดาหาร     รับสมัครจำนวน 40 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

45 แม่ฮ่องสอน     รับสมัครจำนวน 23 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

46 ยโสธร     รับสมัครจำนวน 83 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

47 ยะลา     รับสมัครจำนวน 14 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

48 ร้อยเอ็ด     รับสมัครจำนวน 129 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62   " คลิก "

 

 

49 ระนอง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

50 ระยอง     รับสมัครจำนวน 53 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

51 ราชบุรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

52 ลพบุรี     รับสมัครจำนวน 71 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

53 ลำปาง     รับสมัครจำนวน 20 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

54 ลำพูน     รับสมัครจำนวน 21 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

55 เลย     รับสมัครจำนวน 70 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

56 ศรีสะเกษ     รับสมัครจำนวน 114 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

57 สกลนคร     รับสมัครจำนวน 121 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

58 สงขลา     รับสมัครจำนวน 81 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

59 สตูล

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

60 สมุทรปราการ     รับสมัครจำนวน 50 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

61 สมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

62 สมุทรสาคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

63 สระแก้ว     รับสมัครจำนวน 35 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

64 สระบุรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

65 สิงห์บุรี     รับสมัครจำนวน 34 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

66 สุโขทัย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

67 สุพรรณบุรี     รับสมัครจำนวน 85 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

68 สุราษฎร์ธานี     รับสมัครจำนวน 75 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

69 สุรินทร์     รับสมัครจำนวน 127 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

70 หนองคาย     รับสมัครจำนวน 50 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

71 หนองบัวลำภู     รับสมัครจำนวน 49 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

72 อ่างทอง     รับสมัครจำนวน 46 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

73 อำนาจเจริญ     รับสมัครจำนวน 52 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

74 อุดรธานี     รับสมัครจำนวน 143 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

75 อุตรดิตถ์     รับสมัครจำนวน 62 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

76 อุทัยธานี     รับสมัครจำนวน 42 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62    " คลิก "

 

 

77 อุบลราชธานี     รับสมัครจำนวน 159 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62   " คลิก "

 

 

 

 

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 1108 ครั้ง

Engine by shopup.com