19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 11 ต.ค. 62

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 11 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 1 อัตรา

3. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา

4. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด) จำนวน 1 อัตรา

5. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก) จำนวน 1 อัตรา

6. พี่เลี้ยง (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 1 อัตรา

7. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) จำนวน 1 อัตรา

8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) จำนวน 1 อัตรา

9. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 อัตรา

10. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 1 อัตรา

11. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน 1 อัตรา

12. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน 1 อัตรา

13. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต) จำนวน 2 อัตรา

14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต) จำนวน 1 อัตรา

15. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา

16. เจ้าหน้าที่ธุรการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) จำนน 1 อัตรา

17. พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี) จำนวน 1 อัตรา

18. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา

19. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์) จำนวน 1 อัตรา

20. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน) จำนวน 1 อัตรา

21. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสะแก้ว) จำนวน 1 อัตรา

22. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว) จำนวน 1 อัตรา

23. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน 2 อัตรา

24. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี) จำนวน 1 อัตรา

25. พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู) จำนวน 1 อัตรา

26. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา

27. พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี) จำนวน 1 อัตรา

28. พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง) จำนวน 1 อัตรา

29. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา

30. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา

31. พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) จำนวน 2 อัตรา

32. พนักงานบริการ (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา

33. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ (ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ) จำนวน 1 อัตรา

34. พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 1 อัตรา

35. พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

36. พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง) จำนวน 1 อัตรา

37. พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ) จำนวน 1 อัตรา

38. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน 1 อัตรา

39. พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 4250 ครั้ง

Engine by shopup.com