08 กรกฎาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม รับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 22 ต.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม รับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 22 ต.ค. 62

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (ปฏิบัติงานที่ หน่วยธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (ปฏิบัติงานที่ หน่วยธุรกิจหอพักนักศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

3. ตำแหน่ง คนสวน สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
- มีความประพฤติเรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

4. ตำแหน่ง นักสุขศึกษา (สปา) สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

5. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 15.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / คุณสมบัติ

 

 

 

 

 

 

 

01 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2061 ครั้ง

Engine by shopup.com