13 สิงหาคม 2563

ดูบทความคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค. 62

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


 

 

 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 24 อัตรา

ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์

1. หน่วยงาน คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

2. หน่วยงาน คลินิกทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

3. หน่วยงาน คลินิกทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

4. หน่วยงาน คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

5. หน่วยงาน คลินิกทันตกรรมหัตถการ จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

6. หน่วยงาน คลินิกเพรสทีส จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

7. หน่วยงาน ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

8. หน่วยงาน ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

9. หน่วยงาน หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

10. หน่วยงาน งานบริการคลินิก จำนวน 11 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร  / เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

 

03 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1448 ครั้ง

Engine by shopup.com