19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความโรงพยาบาลแม่สาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค. 62

โรงพยาบาลแม่สาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลแม่สาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยในหญิง กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
- อายุ 18 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีใจรักด้านการบริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

2. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก ปฏิบัติงาน งานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
- อายุ 21 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิด รถยนต์ส่วนบุคคล
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีใจรักด้านการบริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- เพศ ชาย สัญชาติไทย
- อายุ 21 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีใจรักด้านการบริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

4. ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ปฏิบัติงาน งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
- อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีใจรักด้านการบริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สาย ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวัน เวลา ราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

03 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 213 ครั้ง

Engine by shopup.com