19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 ต.ค. 62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านลาด ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง

 

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบเฉลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขานาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบปลาเค้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

6. ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

7. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ก) จำนวน 2 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

8. ตำแหน่ง นักวิชาการและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

10. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

- ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ) ชั้น 3 อาคารสยามมินทร์ 59 โรงพยาบาลชะอำ ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 709 ครั้ง

Engine by shopup.com