23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ต.ค. 62

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) จำนวน 4 อัตรา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่ 09.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/27 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 867 ครั้ง

Engine by shopup.com