13 สิงหาคม 2563

ดูบทความองค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงาน จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค. 62

องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงาน จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง รับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) / อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.โยธา) / วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง)

 

2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / เคมีวิศวกรรม

 

3. นักบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

5. นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

 

6. บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

7. ช่างก่อสร้าง 2 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2211-7300 ต่อ 2510 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2807 ครั้ง

Engine by shopup.com