19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความม.พะเยา ลงพื้นที่ชุมชน สอนทำ Hand Cream พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน

ม.พะเยา ลงพื้นที่ชุมชน สอนทำ Hand Cream พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่หมู่บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อสาธิตการทำ hand cream จากข้าวไรท์เบอรี่ ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยได้ประสานความร่วมมือกับพ่อหลวงประจำหมู่บ้าน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้วัตถุดิบ (ข้าวไรท์เบอรี่) ที่มีในหมู่บ้าน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 130 ครั้ง

Engine by shopup.com