19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ มีความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศโดยมี นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคณะครู จากโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 828 ครั้ง

Engine by shopup.com