19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความม.มหาสารคาม ร่วมประเพณีทอดเทียนรวม (โฮม) สืบสานมรดกอีสานให้คงอยู่

ม.มหาสารคาม ร่วมประเพณีทอดเทียนรวม (โฮม) สืบสานมรดกอีสานให้คงอยู่

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร บุคลากร  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนรวม (โฮม) ถวายเทียนพรรษาและต้นดอกเงินร่วมกับชาวบ้าน ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 

 

 สำหรับประเพณีทอดเทียนรวม (โฮม)  เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น  ชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งจะนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่ง  นิยมทำในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษา เป็นหนึ่งในฮีต 12 ครอง 14  ประเพณี 12 เดือนของชาวอีสาน โดยชาวบ้านจะนำ ต้นเทียนของแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละวัด ไปบูชาจาก วัดหนึ่งถึงอีกวัดหนึ่ง

 

 

 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ที่จะมีส่วนร่วมส่งเสริม  สนับสนุนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นให้คงอยู่  ปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังมีความรักและหวงแหนในการสืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้ อีกทั้งสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนต่างๆ  หลังเสร็จพิธีทางศาสนา  จะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านได้พูดคุยถามข่าว  และประกวดขับร้องสารภัญญะ เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สร้างความสามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 195 ครั้ง

Engine by shopup.com