19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความม.รามฯ ชวนนักเรียนม.ปลาย ประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ม.รามฯ ชวนนักเรียนม.ปลาย ประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประกวดคลิป "เมืองไทยไร้ขยะ" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.ปลาย และเทียบเท่า (ปวช.และกศน.) จัดทำคลิปที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ความยาว 1 – 3 นาที เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

การประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากขยะมูลฝอย และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การนำเสนอแนวคิดในการลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในประเทศ

  

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.) สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนทีม โดยส่งคลิปผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแนวความคิดลดปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย ความยาว 1 – 3 นาที การคัดเลือก รอบแรก จะคัดเลือกคลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 10 คลิป โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้องของเนื้อหา เทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้ภาษาและดนตรี และคุณภาพในการผลิต ประกาศผลรอบแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ PR Ramkhamhaeng Universityและรอบตัดสิน พิจารณาจากการนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอเนื้อหา และองค์รวมของคลิป ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สำหรับ รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัดทุกรางวัล ทั้งนี้ยังมีเงินรางวัลสนับสนุนการผลิตสื่อสำหรับทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10ทีม ทีมละ 3,000 บาท และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.studyruclip.ru.ac.th และส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง ประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ”) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8045-47 หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 145 ครั้ง

Engine by shopup.com