08 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 10 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 10 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน สำนักกษาปณ์

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน สำนักบริหารเงินตรา จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศราฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน สำนักการคลัง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

 

5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา ตามที่กฏหมายกำหนด

 

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติ สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

8. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

9. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

ปฏิบัติ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ 1 อัตรา
ปฏิบัติ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ 1 อัตรา
ปฏิบัติ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา
ปฏิบัติ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี 1 อัตรา
ปฏิบัติ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ "บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-servive" แบนเนอร์ "รับสมัครงาน" หรือ https://treasury.thaijobjob.com

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

05 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2374 ครั้ง

Engine by shopup.com