08 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 15 ต.ค. - 5 พ.ย. 62

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 15 ต.ค. - 5 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเข้าเว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com หัวข้อ "สมัครสอบ" ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 - วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2198 ครั้ง

Engine by shopup.com