02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 24 ต.ค. 62

สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 24 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาทางกฎหมาย สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

4. ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองทุกสาขา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดย ไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ภาคเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. - 16.00 น.) (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 044-611689 กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

21 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 8557 ครั้ง

Engine by shopup.com