08 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 22 ต.ค. 62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 22 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในวงเหนือ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุขสำราญ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

09 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2455 ครั้ง

Engine by shopup.com