02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 21 - 28 ต.ค. 62

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 21 - 28 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

2. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรกรรม

 

3. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำวน 2 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงินและบัญชี และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

11. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

13. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

14. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

16. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

17. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

18. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท (โดยผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

21 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 8504 ครั้ง

Engine by shopup.com