31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 62

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานรับรอง จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนของไทย จำนวน 5 อัตรา
- สำเร็จการศึกษษระดับปริญญาตรี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ และส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ pdf ไปที่ Email : tica@mfa.mail.go.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2203-5000 ต่อ 40201, 40203

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 682 ครั้ง

Engine by shopup.com