31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 25 ต.ค. 62

กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 25 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา เลขที่ตำแหน่ง 8 สังกัดสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา เลขที่ตำแหน่ง 9 สังกัดสำนักขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา เลขที่ตำแหน่ง 14 สังกัดสำนักขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา เลขที่ตำแหน่ง 16 สังกัดกองศาสนพิธี จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

 

 

วัน เวลา และสถานที่

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้สมัครเป็นผู้กรอกข้อมูลการสมัครด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

12 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1263 ครั้ง

Engine by shopup.com