31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค. 62

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและการบริการชุมชน จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลำดับที่ 1 - 5

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การบัญชี การขาย การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงานการจัดการทั่วไป การประชาสัมพันธ์ หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี พิจารณาแล้วสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

15 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 846 ครั้ง

Engine by shopup.com