31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลไชยปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค. 62

เทศบาลตำบลไชยปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
1.1 ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

1.2 งานพัฒาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

1.3 งานทะเบียนราษฎร
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

1.4 งานรักษาความสงบ จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

 

 

สังกัดกองคลัง

2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
2.1 งานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

 

 

สังกัดกองช่าง

3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
3.1 งานสาธารณูปโภค จำนวน 4 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้


3.2 งานวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้


3.3 งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

 

 

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้


4.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

 

 

สังกัดกองการศึกษา

5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
5.1 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกิจการศาสนา จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5345-7370 ต่อ 203 หรือทางเว็บไซต์ http://www.chaiprakarn.go.th/

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1039 ครั้ง

Engine by shopup.com