31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 22 ต.ค. 62

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 22 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 7 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ

1. จุดตรวจบ้านบึง
2. จุดตรวจหนองใหญ่

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่าวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครเอกสารการสมัครด้วยลายมืองตนเอง

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและวิธีการสมัคร

 

 

 

 

16 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 488 ครั้ง

Engine by shopup.com