31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา ตั้งแต่ 10 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา ตั้งแต่ 10 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) บรรจุลงในตำแหน่งตามหน่วยต่างๆ ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 97 อัตรา

 

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

1. ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน สำหรับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดใน 1 พฤศจิกายน 2562 สามารถสมัครได้ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปรับรองว่าครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤศจิกายน 2562

2. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ และ สด.8)

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mai.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

2. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

17 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1501 ครั้ง

Engine by shopup.com