31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานปรับปรุงสภาพ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 62

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานปรับปรุงสภาพ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานปรับปรุงสภาพ จำนวน 15 อัตรา

- เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

17 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 759 ครั้ง

Engine by shopup.com