31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 62

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นิติกร (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์

 

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5.2 (ดูจากไฟล์ประกาศรับสสมัคร) ได้ที่กลุ่มงานกฎหมาย ชั้น 4 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-629-8000 ต่อ 4509

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์

 

 

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง (ตามแบบฟอร์มการสมัครงาน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และวุฒิการศึกษา ได้ที่ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7 ทิศตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ หรือทางอิเมล์ skdg.nsc@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณปิยะนุช 0-2142-0142

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

18 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1032 ครั้ง

Engine by shopup.com