25 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 27 พ.ย. 62

สำนักงานปลัดกระทรรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 27 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา (บรรจุในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด)

- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 

 

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (บรรจะในสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ)

- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com หรือ http://www.moc.go.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ อนึ่ง วัที่ 27 พฤศจิกาน 2562 จะปิดรับสมัครสอบ เวลา 24.00 น. และผู้สมัครสอบต้องไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลาที่กำหนดในข้อ 4.2 (ดูจากไฟล์แนบ) โดยผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-507-6532 และ 02-507-6534

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

30 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 545 ครั้ง

Engine by shopup.com