13 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 1 - 25 พ.ย. 62

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 1 - 25 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน ก.พ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

(1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
(3) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
(4) สาขาวิชารัฐศาสตร์
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(6) สาขาวิชาการจัดการ
(7) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการประเมินผลการศึกษา หรือทางการวัดผลการศึกษา
(8) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
(9) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

 

 

วัน เวลา และสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์"

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

04 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1759 ครั้ง

Engine by shopup.com