25 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครตำแหน่ง นักบิน (เครื่องบินปีก) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 15 พ.ย. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครตำแหน่ง นักบิน (เครื่องบินปีก) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักบิน (เครื่องบินปีก) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี และ

- มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ
- มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือ
- มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก

2. ได้รับประกาศนียบัตรนักบินจากโรงเรียนการบินที่ทางราชการรับรอง มีชั่วโมงบินรวมอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมงบิน และบินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี หรือ มีชั่วโมงบินรวมอย่างน้อย 700 ชั่วโมงบิน และบินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพประจำปีจากนายแพทย์เวชศาสตร์การบิน
5. ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดแระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพยาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

04 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 399 ครั้ง

Engine by shopup.com