26 มกราคม 2563

ดูบทความ“หม่อมเต่า” แจงสถานะกองทุนประกันสังคมมั่นคงอยู่

“หม่อมเต่า” แจงสถานะกองทุนประกันสังคมมั่นคงอยู่

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

ตามที่ได้มีการเสนอข่าวว่ากองทุนประกันสังคมจะหมดลงภายใน 15 ปี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในเรื่องสถานะกองทุนประกันสังคม ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถ.ติวานนท์ จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ว่า จากรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยของสำนักงานประกันสังคมร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รายงานเมื่อปี 2015 สถานะของกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันยังมีความมั่นคง แต่ด้วยปัจจัยในอนาคตที่ต้องพบกับปัญหาผู้สูงอายุมากขึ้น แรงงานเข้าระบบประกันสังคมลดลง ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์สูงขึ้น ปัจจัยเช่นนี้ส่งผลถึงสถานะของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวจริง แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคม ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เฝ้าติดตามตัวเลขปัจจัยที่มีผลกระทบกับสถานะของกองทุน ซึ่ง หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลเน้นว่า การดำเนินการแก้ปัญหานั้น ต้องคำนึงถึงระยะเวลา ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และต้องหาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคง ยั่งยืนยาวนานตลอดไป

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเองก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นในการบริหารกองทุนและการสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม ในการที่จะสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 

 

 

 

05 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 272 ครั้ง

Engine by shopup.com