27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนวัดประชานิมิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พ.ย. 62

โรงเรียนวัดประชานิมิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดประชานิมิตร เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการสอน และโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการจ้างเหมาบริการสอน จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1 จ้างเหมาบริการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.2 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเคมี จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.3 จ้างเหมาบริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.4 จ้างเหมาบริการสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.5 จ้างเหมาบริการสอนวิชาคหกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.6 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.7 จ้างเหมาบริการสอนวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

2.1 จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. โครงการจ้างเหมาบริการสอน

- มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ตามวิชาเอกที่กำหนด)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม

 

2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา (คนสวน)

- สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร โทร. 0-4446-1819

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

05 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1084 ครั้ง

Engine by shopup.com