27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลนครนายก รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พ.ย. 62

โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาาล จำนวน 4 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

3. ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระบบเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉินซึ่งระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMS-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (EMS-I 2 ปี)
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 16 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-311151 ต่อ 254 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

05 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 645 ครั้ง

Engine by shopup.com