25 มกราคม 2563

ดูบทความสภากาชาดไทย รับสมัครสอบเข้าปฏิติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย. 62

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเข้าปฏิติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิติงานในสภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. หัวหน้าฝ่าย วิศวกร 7          จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5          จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5          จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5          จำนวน 1 อัตรา
5. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5          จำนวน 1 อัตรา
6. ทันตแพทย์ 3-6                          จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4          จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4              จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานขับรถ                                   จำนวน 1 อัตรา
10. นายแพทย์ (ชั่วคราว)                        จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว)         จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

** คลิกเพื่อดูรายละเอียด ***

Download this file (A1.pdf)ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้าฝ่าย วิศวกร 7 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
Download this file (A10.pdf)ตำแหน่งที่ 10 นายแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์
Download this file (A11.pdf)ตำแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
Download this file (A2.pdf)ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบส่วนกลาง-การคลังและการบริหาร
Download this file (A3.pdf)ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ
Download this file (A4.pdf)ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบส่วนกลาง-ระบบ สำนักงานตรวจสอบ
Download this file (A5.pdf)ตำแหน่งที่ 5 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
Download this file (A6.pdf)ตำแหน่งที่ 6 ทันตแพทย์ 4-6 สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพมหานคร
Download this file (A7.pdf)ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายการเงินและบัญชี
Download this file (A8.pdf)ตำแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11
Download this file (A9.pdf)ตำแหน่งที่ 9 ศูนย์ดวงตา (พนักงานขับรถ)
Download this file (AA.pdf)ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา" หรือเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

05 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1033 ครั้ง

Engine by shopup.com