25 มกราคม 2563

ดูบทความสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยาให้การปรึกษา (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พ.ย. 62

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยาให้การปรึกษา (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครนักจิตวิทยาให้กาารปรึกษา (จ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักจิตวิทยาให้การปรึกษา (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 50 อัตรา

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ ให้บริการปรึกษาทางข้อความในเพจเฟซบุ๊กฯ 1323

 

ค่าตอบแทน :    15,750 บาท

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2562 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 732 ครั้ง

Engine by shopup.com