26 มกราคม 2563

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์”

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์”

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันให้บริการน้ำดื่มแก่นักวิ่งที่ใช้เส้นทางผ่านมหาวิทยาลัย  ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

05 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com