26 มกราคม 2563

ดูบทความศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พ.ย. 62

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา

 

จัดจ้างตามเงินงบประมาณ คุณสมบัติดังนี้

 

- ปฏิบัติงานที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 (บริเวณศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) เพื่อช่วยครูดูแลนักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ จำนวน 2 อัตรา

 

- ปฏิบัติงานออกพื้นที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ยาว ตำบลห้วยชมพู และตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อออกให้บริการนักเรียนตามบ้าน จำนวน 2 วัน และปฏิบัติงานที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 จำนวน 3 วัน จำนวน 1 อัตรา

 

- ปฏิบัติงานหน่วยบริการเทิง และออกพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อออกให้บริการนักเรียนตามบ้านร จำนวน 1 อัตรา

 

- ปฏิบัติงานออกพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อออกให้บริการนักเรียนตามบ้าน จำนวน 1 อัตรา

 

- ปฏิบัติงานออกพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อออกให้บริการนักเรีนตามบ้าน จำนวน 1 อัตรา

 

- ปฏิบัติงานออกพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อออกให้บริการนักเรีนตามบ้าน จำนวน 1 อัตรา

 

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติได้ ในกรณีต้องปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

 

- มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

- มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กพิเศษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

 

วุฒิการศึกษา

 

- ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ 516 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 582 ครั้ง

Engine by shopup.com