26 มกราคม 2563

ดูบทความมรส.จัดโชว์“หนังตะลุง มโนราห์ ตระกาลตา ในถิ่นมาลายู”

มรส.จัดโชว์“หนังตะลุง มโนราห์ ตระกาลตา ในถิ่นมาลายู”

 

 

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง และมโนราห์ ในงาน Municipality the 4th Melayu Serumpun Festival 2019  เมื่อระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองเมดาน สุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย

 

 

 

 นายธีรพนธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Municipality the 4th Melayu Serumpun Festival 2019  โดยมี ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวเนตรชนก สุขเจริญ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำการแสดงหนังตะลุง และมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย ไปเผยแพร่ในงานระดับนานาชาติ  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอาเชียน โดยการแสดงหนังตะลุง และมโนราห์ ได้รับการชื่นชมจากเจ้าภาพและผู้ชมจากประเทศต่างๆเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 108 ครั้ง

Engine by shopup.com